‘Không đột phá trong tư duy và cách làm, không thể tiến nhanh’

January 25, 2021

Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên đã phỏng vấn Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu tại Trường Kinh doanh IPAG (Pháp), Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) về sự kiện chính trị trọng đại này.

Xem thêm