Trao giải cuộc thi “Đổi mới Sáng tạo toàn cầu Hack4Growth 2020”

December 30, 2020

Chiều 26/12, dưới sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Đổi mới Sáng tạo toàn cầu Hack4Growth 2020” tại Hà Nội.

Xem thêm