Hack4Growth Innoverse – Mùa 3 của Cuộc thi Hack4Growth đã quay trở lại

October 19, 2022

Triển khai lần đầu từ năm 2019, Hack4Growth đã trả qua hai mùa thi, kêu gọi được sự chung tay của hơn nhiều đối tác trong và ngoài nước, thu hút hơn 500 thí sinh người Việt và gốc Việt trên toàn cầu. Năm 2022, cuộc thi Khởi nghiệp Đối mới sáng tạo Hack4Growth đã quay trở lại với mùa thi thứ ba mang chủ đề Hack4Growth Innoverse.

Xem thêm