Hội thảo Kinh doanh quốc tế – Vietnam Symposium in International Business (VSIB 2019)

October 9, 2020

Hội thảo Kinh doanh quốc tế – VSIB 2019 là cơ hội để trao đổi về chính sách thương mại quốc tế, tác động của toàn cầu hóa, kinh nghiệm của các quốc gia ở các mức độ phát triển khác nhau trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Diễn đàn VSIB diễn ra dưới sự phối hợp của Hiệp hội các nhà khoa học và chuyên gia toàn cầu (AVSE Global) và Đại học Ngân hàng TPHCM.  Diễn đàn bao gồm các học giả, học viên, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách từ các lĩnh vực khác nhau.

Hội thảo được kỳ vọng là sẽ cung cấp một nền tảng để trao đổi kiến thức các ngành liên quan đến chính sách thương mại quốc tế, tác động của toàn cầu hóa, kinh nghiệm của các quốc gia ở các mức độ phát triển khác nhau trong bối cảnh toàn cầu; thúc đẩy các sáng kiến và kinh nghiệm hợp tác giữa các chuyên gia Việt Nam và các đồng nghiệp nước ngoài của họ trong cả bối cảnh Việt Nam và quốc tế; cơ hội trình bày các nghiên cứu mới, trao đổi thông tin và thảo luận về các vấn đề hiện tại của kinh tế quốc tế, kinh doanh và tài chính.

Thông tin cụ thể về VSIB 2019 có thể được xem cụ thể tại: https://vsib2019.sciencesconf.org/