Chiến lược Kinh tế – xã hội tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2025

October 19, 2020

Ngày 19/06/2020, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã làm việc cùng Đoàn công tác của Tổ chức Khoa học và chuyên gia toàn cầu (AVSE Global) để bàn về việc xây dựng chiến lược Kinh tế – xã hội cho tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 – 2025.

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn công tác của Tổ chức khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu đã tiến hành khảo sát thực địa để có thêm thông tin, từ đó đề xuất một số hướng đi cho chiến lược của tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đoàn công tác của AVSE – Global cũng đề nghị các Sở, Ngành, đơn vị có liên quan bổ sung thông tin, dữ liệu để kết quả khảo sát, nghiên cứu được hoàn thiện hơn. Đồng thời trao đổi, góp ý về vấn đề phát triển nguồn nhân lực trình độ cao; xác định lĩnh vực mũi nhọn quan trọng nhất để phát triển kinh tế; khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài; chính sách đổi mới sáng tạo; những khó khăn trong môi trường kinh doanh; vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh, Dương Thành Trung thông tin  tóm tắt về những thế mạnh cũng như khó khăn của tỉnh Bạc Liêu. Từ đó, mong muốn Tổ chức AVSE – Global sẽ tư vấn phương pháp phù hợp, xây dựng được chiến lược dài hạn phát triển kinh tế – xã hội để hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Bạc Liêu trở thành trung tâm phát triển kinh tế của Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ngành, đơn vị tiếp tục hỗ trợ, cung cấp thông tin, dữ liệu theo yêu cầu của Đoàn công tác để kết quả khảo sát thực địa thuận lợi hơn.

Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) đến thăm và làm việc với Trường Đại học Bạc Liêu