Về Chúng tôi

Tầm nhìn

AVSE Corp là doanh nghiệp xã hội, đại diện thực hiện tầm nhìn nhằm triển khai và mở rộng các hoạt động của AVSE Global tại Việt Nam, từ đó mang lại hiệu quả sáng tạo đột phá về phát triển bền vững cho Việt Nam.

Sứ mệnh

Tập hợp và sử dung nguồn lực trong và ngoài tổ chức tối ưu nhằm tăng cường vị thế của AVSE Global tại Việt Nam và tái đầu tư lợi nhuận cho sự phát triển lâu dài và bền vững của DNXH và AVSE Global

Định vị

Đơn vị đi đầu về chuyên môn trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, thông qua việc kết nối và huy động mạng lưới trí thức xuất sắc và đông đảo trong và ngoài nước, giàu khát vọng đóng góp cho đất nước

Lĩnh vực hoạt động

Đào tạo & nâng cao năng lực
Đào tạo & nâng cao năng lực

Đào tạo kỹ năng lãnh đạo, đào tạo theo chuyên môn đặc thù, các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ và nhân sự cấp cao

Tổ chức hội thảo, diễn đàn chính sách
Tổ chức hội thảo, diễn đàn chính sách

Tổ chức các hội thảo, diễn đàn chính sách, tổ chức các sự kiện trao đổi chuyên môn và tăng cường hình ảnh của tổ chức và DNXH tại Việt Nam

Tư vấn chiến lược
Tư vấn chiến lược

Tư vấn chiến lược phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, thành phố. Tư vấn chiến lược phát triển bền vững cho các tập đoàn và tổ chức

Dự án

Đội ngũ

Tin tức

Đối tác chiến lược

Đối tác của chúng tôi