Khai mạc hội thảo khoa học quốc tế “Diễn đàn giáo dục Việt Nam” lần thứ ba

March 27, 2023

Năm nay, hội thảo khoa học quốc tế “Diễn đàn giáo dục Việt Nam” lấy chủ đề là “Giáo dục mầm non đương đại ở Việt Nam: Tái định nghĩa và chuyển mình thay đổi”.

Hội thảo có sự góp mặt của các nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non, cán bộ quản lý, các nhà thực hành giáo dục mầm non ở trong và ngoài nước thông qua hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Hội thảo khoa học quốc tế “Diễn đàn giáo dục Việt Nam – Vietnam Education Symposium (VES)” được tổ chức thường niên từ năm 2020 với mục đích tạo diễn đàn học thuật và đối thoại chính sách giữa các nhà khoa học, nhà làm chính sách trong và ngoài nước, bàn về các vấn đề quan trọng trong giáo dục

Tiếp nối sự thành công của Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2021, năm 2023, hội thảo năm nay được tổ chức bởi Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – Khoa Giáo dục Mầm non (với sự hỗ trợ của Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025, Bộ Giáo dục & Đào tạo), Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (EduNet – AVSE Global) và Tổ chức Giáo dục và tư vấn Faros Consulting.

Diễn đàn giáo dục Việt Nam năm 2023 hướng tới việc xây dựng một không gian học thuật và đối thoại chính sách dành cho các nhà khoa học, các nhà chính sách, giới thực hành mầm non công lập, tư thục của Việt Nam và quốc tế chia sẻ, trao đổi về luật bảo vệ trẻ em, sức khỏe thể chất và tinh thần cho giáo viên và trẻ nhỏ, đổi mới sáng tạo cho giáo dục mầm non,…

“Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân. Cấp học này đặt nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm xã hội và thẩm mỹ cho trẻ em. Những kỹ năng mà trẻ được tiếp thu qua chương trình chăm sóc giáo dục mầm non sẽ là nền tảng cho học tập và thành công sau này của trẻ.

Do vậy, phát triển giáo dục mầm non, tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ là yếu tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước”.