Các chương trình đào tạo của AVSE Global

October 15, 2020

AVSE GlobalTổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, có trụ sở tại Paris, tiên phong trong tư vấn chiến lược, đào tạo quản lý cấp cao và tổ chức diễn đàn chuyên môn mang lại hiệu quả sáng tạo đột phá về phát triển bền vững cho Việt Nam, thông qua kết nối sức mạnh trí tuệ tập thể của chuyên gia, trí thức người Việt toàn cầu xuất sắc về chuyên môn và giàu khát vọng đóng góp cho đất nước. 

Các chương trình đào tạo năm 2017:

 • 3/2017: Phát triển cơ sở hạ tầng đô thị bền vững – Bộ xây dựng Việt Nam
 • 4/2017: Đào tạo cán bộ ban Kinh tế Trung Ương
 • 4/2017: Đào tạo cán bộ Bộ Tài Chính (Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính)

Các chương trình đào tạo năm 2018:

 • 4/2018: Chuyển giao mô hình đào tạo cho dự án Đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao BKCONTECH
 • 4/2018: Khóa đào tạo về Thiết kế, Xây dựng và Quản lý công trình ngầm – Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng (CCU)
 • 5/2018: Chương trình đào tạo “Lãnh đạo đổi mới trong chính sách phát triển công thương” – Bộ Công Thương
 • 8/2018: Chương trình đào tạo “Phòng chống tham nhũng cho sự phát triển” – Ban Nội chính Trung Ương
 • 8/2018: Dự án 165 – Future Leaders

Các chương trình đào tạo năm 2019:

 • 1/2019: Chương trình đào tạo “ Nâng cao năng lực lãnh đạo cấp tỉnh”
 • 9/2019: Dự án 165 – Future Leaders
 • 10/2019: Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo – Học viện Chính trị Quốc gia TPHCM