Tư vấn chiến lược

Tư vấn chiến lược phát triển kinh tế xã hội cấp tỉnh, thành phố. Tư vấn chiến lược phát triển bền vững cho các tập đoàn và tổ chức

Ngày 19/06/2020, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã làm việc c...
Chúng tôi, những nhà khoa học và chuyên gia người Việt trên ...