Chiến lược Kinh tế – Xã hội tỉnh Yên Bái

October 15, 2020

Chúng tôi, những nhà khoa học và chuyên gia người Việt trên toàn cầu đã hội tụ lại cùng nhau xây dựng lên bản báo cáo này dựa trên những nền tảng kiến thức mới, sáng tạo, kinh nghiệm quốc tế, và những trăn trở nhằm tạo nên sự khác biệt cho Tỉnh Yên Bái.

Tuy đến từ nhiều quốc gia trên thế giới với những múi giờ khác biệt từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á cho tới Việt Nam, chúng tôi vẫn hăng say làm việc cùng nhau nhiều ngày đêm với một tâm nguyện duy nhất là xây dựng một Yên Bái phát triển bền vững để tạo ra một môi trường sống, một môi trường xã hội lành mạnh cho con cháu muôn đời sau mà không phải trả giá về môi trường hay kinh tế. Chúng tôi mong muốn các thế hệ lãnh đạo và người dân Yên Bái cùng chia sẻ tâm nguyện của chúng tôi, vì một Yên Bái yên bình, thịnh vượng và giàu bản sắc.

Sau báo cáo, chúng tôi vui lòng tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng Yên Bái để thực hiện hoá mục đích và ước nguyện trên.