Hội thảo Quốc tế về Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững – CIGOS 2019

October 8, 2020

CIGOS 2019 tập trung vào chủ đề “Đổi mới sở hạ tầng bền vững“, nhằm mục đích không chỉ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sự bền vững trong phát triển cơ sở hạ tầng và vai trò thiết yếu của đổi mới và công nghệ trong lập kế hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững.

Hội nghị CIGOS lần thứ 5 được tổ chức tại Hà Nội vào hai ngày 31/101/11 năm 2019 do AVSE Global phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức. Dưới sự bảo trợ của Bộ Giao Thông Vận Tải (MOT) và Trường Đại học Sư phạm Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) của Pháp và sự tham gia của hơn 200 học giả và nhà khoa học đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, hội nghị đã diễn ra thành công với các nội dung chính như sau: 

  • Đặc tính hóa và mô hình hóa nâng cao kết cấu 
  • Vật liệu và kỹ thuật xây dựng bền vững
  • Đô thị bền vững và thông minh
  • Địa kỹ thuật cho Môi trường và năng lượng
  • Quy hoạch đô thị, giao thông và môi trường
  •  Khai thác dữ liệu và máy học; Mô hình thông tin xây dựng

Trong hội nghị CIGOS 2019, TS. Hà Minh Cường, Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global), Phó giáo sư Trường Đại học sư phạm Paris-Saclay (Pháp), đồng trưởng ban tổ chức Hội nghị quốc tế về Địa kỹ thuật – Công trình – Kết cấu (CIGOS) năm 2019, chia sẻ. “Việt Nam chính là một bài toán rất khó mà ngay cả các nước phát triển đang gặp phải vấn đề cũng chưa chắc đã có một giải pháp cụ thể gợi ý cho Việt Nam. Nhưng chính vì thế càng phải có những cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các nhà khoa học trong và ngoài nước. Các nhà khoa học trong nước hiểu các vấn đề của Việt Nam, trong khi các nhà khoa học thế giới thì làm chủ công nghệ của họ”.

CIGOS 2019 tập trung đặc biệt về thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế có lợi, chuyển giao công nghệ trong các doanh nghiệp cũng như phát triển hợp tác thể chế về nghiên cứu và giáo dục đại học.

Kỷ yếu của Hội thảo được xuất bản trong bộ dữ liệu nổi tiếng về các phát triển tiến tiến hàng năm của NXB Springer và Phần phụ lục của Scopus. 

Nguồn: báo Tia Sáng 9/11/2020