UK AlumnInspire chính thức khởi động

May 26, 2023

Được tổ chức bởi AVSE Corp và tài trợ bởi British Council, UK AlumnInspire là một dự án cung cấp các hoạt động đào tạo, cố vấn và kết nối mạng lưới doanh nghiệp cho các cựu sinh viên Anh quốc (UK alumni) có hoài bão trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao (C-level positions).

Xem thêm