Nguyễn Đức Khương

October 20, 2020
  • Giáo sư Tài Chính, Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu và Trưởng khoa Tài Chính – Kế toán – Kiểm Toán tại trường kinh doanh IPAG, Pháp
  • Chủ tịch Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global)
  • Chủ tịch DNXH Công ty TNHH AVSE Corporation Vietnam
  • Thành viên Tổ Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (từ 7/2017)
  • Chủ tịch Hội Tài Chính Quốc tế Việt Nam (2012 – 2014)
  • Ban Quản trị Hội Tài Chính Châu Á (2014-2016)