VIETNAM STARTUP ECOSYSTEM 2021 – TECHFEST VIETNAM

February 9, 2021

BTC của TechFest Việt Nam vừa qua đã công bố mapping hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với vai trò trung tâm của startup. Các thành phần xuất hiện trong mapping được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí:

  • Có nhiều đóng góp cho cộng đồng khởi nghiệp ĐMST
  • Hoạt động tích cực và phối hợp với Đề án 844 trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia
  • Đảm bảo đa dạng ngành nghề, lĩnh vực

Đáng nói hơn, AVSE Global và cuộc thi ĐMST Hack4Growth đã góp mặt trên bản đồ hệ sinh thái khởi nghiệp nhờ vào các đóng góp của mình trong năm 2020 vừa qua. Mapping sẽ được liên tục cập nhật để phản ánh sự phát triển và lớn mạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia.

https://www.facebook.com/techfestvietnam/photos/a.1097968970230145/4372193382807671/