Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động đại dịch Covid-19

November 9, 2020

Ngày 30/10, tại TP HCM, Bộ Ngoại giao và UBND TP HCM phối hợp tổ chức Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam”.