Nguyễn Trọng Hoàng Nam

October 4, 2020
Nguyễn Trọng Hoàng Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global).
Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công tại Đại học Bristol (University of Bristol), Vương quốc Anh;
Top 6 đầu ra chuyên ngành Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia. Từng có một thời gian hoạt động và làm việc cho Hội sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh (SVUK) & Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC).
Hiện nay Nam đang công tác tại DNXH AVSE Corporation Việt Nam trên các dự án về Phát triển bền vững & Đổi mới sáng tạo với vai trò Business Development Manager.