Cuộc thi Hack4Growth hướng các cá nhân và dự án xuất sắc đến đẳng cấp quốc tế

August 15, 2021

Cuộc thi Hack4Growth nhằm tìm kiếm các cá nhân và dự án xuất sắc, có tính khả thi từ đó hỗ trợ và tăng tốc các dự án này ở đẳng cấp quốc tế.

Trước bối cảnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế nhất là thương mại toàn cầu và lan tới từng doanh nghiệp, tỉnh thành và quốc gia, chúng tôi phát động cuộc thi này nhằm tìm kiếm các cá nhân và dự án xuất sắc, có tính khả thi nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể và cấp thiết tại địa phương, từ đó hỗ trợ và tăng tốc các dự án này ở đẳng cấp quốc tế.

Hack4Growth là cuộc thi Đổi mới sáng tạo toàn cầu do Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global) thực hiện dưới sự bảo trợ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở Nước ngoài, Bộ Ngoại giao. Cuộc thi Đổi mới sáng tạo Hack4Growth 2021 với tên gọi Hack4Growth hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, thúc đẩy sự phát triển bền vững của quốc gia thông qua việc phát triển các giải pháp thực tế và hướng tới cộng đồng. Hack4Growth khu vực Úc được triển khai, song hành cùng các khu vực khác như Bắc Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Việt Nam nhằm tìm kiếm các cá nhân và dự án xuất sắc, có tính khả thi để giải quyết các vấn đề cụ thể và cấp thiết tại địa phương, từ đó hỗ trợ và tăng tốc các dự án này ở đẳng cấp quốc tế. 

Sức mạnh cộng đồng: Chúng tôi tạo ra nền tảng để cộng đồng kết nối, tìm kiếm thành viên để phát triển dự án.Từ đó, cộng đồng có thể lựa chọn ra những dự án xuất sắc nhất.

Nền tảng kết nối đẳng cấp: Toàn bộ chương trình sẽ được tiến hành trên nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo độc quyền do AVSE Global phát triển nhằm hỗ trợ tối đa cho các dự án và kết nối dự án với hệ sinh thái AVSE Global, cũng như các nhà tài trợ, đối tác của Hack4Growth.

Mentor là người chơi chính: Mùa thứ hai của cuộc thi yêu cầu Mentor tham gia như một thành viên tích cực của đội thi và nhận giải thưởng cùng những đội mình dẫn dắt.

Cơ hội kết nối: Top 20 của cuộc thi năm nay sẽ được kết nối và ăn tối cùng những người nổi tiếng, những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình.

Giải pháp cho địa phương được hỗ trợ quy mô quốc tế: Cuộc thi có mạng lưới kết nối lớn nhất giúp kết nối với các đối tác, mentor và nhà đầu tư hùng hậu trên toàn thế giới để tăng tốc cho các giải pháp thiết thực ở địa phương với quy mô toàn cầu.

Đề tài của Hack4Growth 2021 xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn, đến từ hơn 25 tỉnh, thành, địa phương tại Việt Nam. Bên cạnh những giải thưởng hấp dẫn và cơ hội nhận đầu tư từ các quỹ uy tín, các dự án phù hợp sẽ được giới thiệu để triển khai trực tiếp trên các địa phương liên quan.

AVSE (Association of Vietnamese Scientists and Experts) Global là Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu, có trụ sở tại Paris, tiên phong trong tư vấn chiến lược, đào tạo quản lý cấp cao và tổ chức diễn đàn chuyên môn mang lại hiệu quả sáng tạo đột phá về phát triển bền vững cho Việt Nam, thông qua kết nối sức mạnh trí tuệ tập thể của chuyên gia, trí thức người Việt toàn cầu xuất sắc về chuyên môn và giàu khát vọng đóng góp cho đất nước. Mạng lưới của AVSE Global trải dài trên 20 quốc gia với 2,000 chuyên gia hỗ trợ và hơn 10,000 cộng tác viên.

Nguồn: Diễn đàn doanh nghiệp