Thảo luận trực tuyến về việc thực hiện Dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai

March 23, 2021
Làm việc trực tuyến giữa ban thường trực tỉnh ủy Tỉnh Quảng Trị và AVSE Global

Ngày 12/3/2021, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi thảo luận trực tuyến với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) để trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai. Tham dự còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan.

Dự buổi làm việc có Chủ tịch AVSE Global Nguyễn Đức Khương, các chuyên gia của tổ chức tại các điểm cầu.

AVSE Global có 300 thành viên là các chuyên gia trên các lĩnh vực đang làm việc ở 15 quốc gia trên thế giới.

Dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai của AVSE Global sẽ thực hiện nghiên cứu quy hoạch tổng thể vùng miền thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó lấy tỉnh Quảng Trị làm trung tâm phát triển. Mục đích dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai mang lại chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng… cho tỉnh Quảng Trị dựa trên nền móng quan trọng là khảo sát thực tế, phân tích thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và đổi mới sáng tạo bằng việc nghiên cứu các giải pháp mới có tính ứng dụng tiên phong.

Tại buổi làm việc trực tuyến, hai bên tập trung thảo luận các vấn đề: thứ nhất là đưa ra các nhận định, đánh giá đặc điểm địa lý, không gian, cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, phản ứng thiên tai và đổi mới sáng tạo của Quảng Trị. Trong đó tổng kết những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Đây là kết quả của những nghiên cứu, phân tích dữ liệu và thu thập từ chuyến thực địa lần thứ nhất của các chuyên gia AVSE Global cùng đối tác thực hiện tại Quảng Trị vào tháng 12/2020.

Thứ hai, các chuyên gia đề cập đến kinh nghiệm quốc tế, các chiến lược và giải pháp đã được áp dụng trong thực tế hiệu quả tại các thành phố, quốc gia trên thế giới.

Phần thứ ba, các đại biểu tập trung thảo luận về tầm nhìn phát triển, phương pháp và mục tiêu dựa trên tiềm năng, thế mạnh cơ hội và thách thức với tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi thảo luận trực tuyến, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng cảm ơn các chuyên gia của AVSE Global đã quan tâm chon tỉnh Quảng Trị làm điểm nhấn để đưa ra chiến lược phát triển chiến lược tái thiết miền Trung. Từ những ý tưởng ban đầu về dự án và nghiên cứu về Quảng Trị của AVSE Global, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thống nhất cao về việc phối hợp xây dựng chiến lược phát triển cho tỉnh trong khuôn khổ Dự án quốc gia tái thiết miền Trung sau thiên tai.

Nguồn: https://www.quangtri.gov.vn/