Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global): Khảo sát thực hiện dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai

December 28, 2020

Chiều 21/12/2020, đại diện thành viên Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) làm việc với các sở, ngành tỉnh Quảng Trị để xây dựng phương án thực hiện dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai.

AVSE Global có 300 thành viên là các chuyên gia trên các lĩnh vực đang làm việc ở 15 quốc gia trên thế giới. Dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai của AVSE Global sẽ thực hiện nghiên cứu quy hoạch tổng thể vùng miền thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó lấy tỉnh Quảng Trị làm trung tâm phát triển. Dự án sẽ tiến hành khảo sát thực địa, đưa ra những nhận định tổng quan và chia sẻ một vài kinh nghiệm toàn cầu về phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa, giáo dục thích ứng biến đổi khí hậu ở một số nước như Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan…

Trao đổi tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đưa ra những nhận định ban đầu định vị tỉnh Quảng Trị trong tổng quan kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, nhân lực…với các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ đó đề xuất chiến lược dài hạn về phát triển nguồn lực con người, mô hình trường học an toàn trong thiên tai; văn hóa đời sống hướng tới đời sống hạnh phúc bền vững; việc thích ứng với biến đổi khí hậu cần thay đổi một số thói quen, tập quán của người dân mang tính kết nối cộng đồng; hoạt động cứu trợ và phản ứng khẩn cấp… Mục đích dự án tái thiết miền Trung sau thiên tai mang lại chiến lược phát triển kinh tế -xã hội, cơ sở hạ tầng… cho tỉnh Quảng Trị dựa trên nền móng quan trọng là khảo sát thực tế, phân tích thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và đổi mới sáng tạo bằng việc nghiên cứu các giải pháp mới có tính ứng dụng tiên phong.

Lộ trình dự án, từ tháng 11-12/2020, AVSE Global thành lập team, định hướng chiến lược tổ chức và hoạt động, nghiên cứu tài liệu và lấy ý kiến chuyên gia, báo cáo sơ bộ về miền Trung, thực địa lần 1, trao đổi khởi động Quảng Trị; từ tháng 2-6/2021 thực địa lập các báo cáo tiếp theo; từ tháng 6-9/2021 phát triển mở rộng các tỉnh miền Trung; 2021 – 2022, AVSE Global đồng hành xây dựng chương trình biểu tượng.

Dự kiến, trong những ngày tới đoàn sẽ tiến hành thu thập cụ thể số liệu theo từng sở, ban, ngành liên quan, sau đó tiến hành khảo sát thực địa vùng đồng bằng, ven biển và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Nguồn: baoquangtri.vn